Firemar.pl - Uzgodnienie projektów instalacji pv


Uzgodnienie projektów instalacji pv
BHP jest skrótem od Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest to podstawowy element, bez którego nie można skutecznie i bezpiecznie prowadzić prac. Przepisy BHP regulują warunki i procedury, jakie muszą być spełnione i przestrzegane w miejscu pracy. Wszyscy powinni znać i przestrzegać przepisy BHP, dlatego też warto skorzystać z usług firmy Firemar.pl, która zajmuje się projektowaniem miejsc pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferta usług firmy Firemar.pl obejmuje: 1. Uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 2. Tworzenie operatów przeciwpożarowych. 3. Wykonanie audytu ppoż. 4. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 5. Inwentaryzacja znaków i gaśnic. Skorzystanie z usług specjalistów z firmy Firemar.pl pozwoli Państwu skutecznie i szybko dopasować przepisy BHP do Państwa firmy oraz optymalnie wykorzystać je w organizacji miejsca pracy.
FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
al. Jana Pawła II 25A
37-450Stalowa Wola
podkarpackie
Telefon:698667665
NIP: 8652382285
REGON: 369080020
FB |