GOCiN - Nadzór placu zabaw


gocin.pl
GOCiN to spółka, której działalność opiera się na kontroli bezpieczeństwa na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i innych obiektach rekreacyjnych. W zakresie tejże kontroli znajduje się weryfikacja stanu technicznego powstających lub też istniejących placów zabaw oraz fachowe określanie stanu poszczególnych elementów. GOCiN podejmuje także modernizacje, naprawy oraz ewentualną rozbiórkę obiektów. Istotne znaczenie dla całej działalności firmy GOCiN Sp. z o.o. mają naprawy i konserwacje placów zabaw. Prace naprawcze na placach zabaw realizowane są zawsze z zastosowaniem najlepszych rozwiązań, zapewniających pełne bezpieczeństwo, a nadzór placu zabaw sprawują wykwalifikowani specjaliści.
Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.
Powstańców Listopadowych 29C / 9
35-606Rzeszów
podkarpackie
Telefon:+48726578727
NIP: 8133542365
REGON: 1803161080