CDeX - Cyber defence exercise platform - Network security training


Network security training
Jak często powinienem wykonywać testy penetracyjne? Testy penetracyjne należy przeprowadzać regularnie (co najmniej raz w roku), aby zapewnić bardziej spójne zarządzanie bezpieczeństwem IT i sieci, ujawniając, w jaki sposób nowo odkryte zagrożenia (0 dni, 1 dni) lub pojawiające się luki mogą być wykorzystywane przez złośliwych hakerów. Oprócz regularnie zaplanowanych analiz i ocen wymaganych przez przepisy, takie jak RODO, testy PCI-DSS należy również przeprowadzać, gdy: dodawana jest nowa infrastruktura sieciowa lub aplikacje, do infrastruktury lub aplikacji wprowadzane są znaczące aktualizacje lub modyfikacje. Gdy powstają nowe lokalizacje biurowe. Stosowane są łaty bezpieczeństwa lub zasady dotyczące użytkowników końcowych są modyfikowane.
Vector Synergy Sp. z o.o.
Marcelińska 90
60-324Poznań
wielkopolskie
Telefon:603321833
NIP: 7811857270
REGON: 301575740