Źródło Mowy - Logopeda w Poznaniu


Poradnia logopedyczna Źródło Mowy
Terapia wad wymowy realizowana w poznańskim gabinecie logopedycznym Źródło Mowy Centrum Logopedii to naprawdę skuteczny sposób na usunięcie lub znaczące zredukowanie wad wymowy wszelkiego rodzaju. Można podjąć tu leczenie seplenienia (sygmatyzmu), zastępowania spółgłosek, braku lub nieprawidłowej realizacji głosek, rotacyzmu, kappacyzmu, gammacyzmu, mowy bezdźwięcznej, lambdacyzmu czy nosowania. Źródło Mowy to także poradnia logopedyczna, w której rodzice mogą zaczerpnąć fachowych konsultacji z logopedą w przypadku podejrzenia u dziecka zaburzeń komunikacji. Pracujący tu zespół dyplomowanych neurologopedów, filologów i nauczycieli pomoże każdemu dziecku i osobie dorosłej w pokonaniu problemów z wysławianiem się.
Źródło Mowy Centrum Logopedii Karolina Wielopolska
Malwowa 5
60-175Poznań
wielkopolskie
Telefon:+48500120631
NIP: 7791595736
REGON: 00000302856262
FB |