Obecność pracowników online / Mkmprofessionals.com


https://mkmprofessionals.com/elektroniczna-lista-obecnosci.html
Wyjątkowo docenianą z opcji, jakie oferuje oprogramowanie MKM Professionals jest obecność pracowników online. Elektroniczna lista obecności obejmuje między innymi następujące funkcje: notatki na koniec dnia, przepracowane nadgodziny, historia obecności. Możliwość kontrolowania tak ważnych parametrów wpływa korzystnie na całościowe prosperowanie firmy. Na platformie można się łatwo zarejestrować i mieć od razu wgląd do ewidencji czasu pracy wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Monitorowany są głównie: czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, nieobecności, lokalizacja albo czas jaki pracownicy spędzają na przerwie. Kierownicy działów mają do wszystkiego pełen wgląd.
Platforma do zarządzania firmą - MKM Professionals
359 Shannon Road
B38 9AYBirmingham
brak (nie dotyczy)
Telefon:508972991
FB |