Obecność pracowników online / Mkmprofessionals.com


www.monitoringfromcloud.pl
Wyjątkowo docenianą z opcji, jakie oferuje oprogramowanie MKM Professionals jest obecność pracowników online. Elektroniczna lista obecności obejmuje między innymi następujące funkcje: notatki na koniec dnia, przepracowane nadgodziny, historia obecności. Możliwość kontrolowania tak ważnych parametrów wpływa korzystnie na całościowe prosperowanie firmy. Na platformie można się łatwo zarejestrować i mieć od razu wgląd do ewidencji czasu pracy wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Monitorowany są głównie: czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, nieobecności, lokalizacja albo czas jaki pracownicy spędzają na przerwie. Kierownicy działów mają do wszystkiego pełen wgląd.
Monitoring From Cloud LTD
359 Shannon Road
B38 9AYBirmingham
brak (nie dotyczy)
Telefon:730 26 06 92
FB | TW